„Пълен абсурд”: Последните два вола в държавата

Те се намират в Учебно-опитното горско стопанство на Лесотехническия университет