Обвинената за насилие над дете жена била проверявана регулярно от социалните служби

Обвинената за насилие над дете жена била проверявана регулярно от социалните служби