Родители сигнализират за шамари и обиди в детска ясла

Родители сигнализират за шамари и обиди в детска ясла