Свързани ли са с групата за търговия с боклук откритите отпадъци в Червен бряг?

Свързани ли са с групата за търговия с боклук откритите отпадъци в Червен бряг?