Вкаменена гора в Родопа планина

В Родопите между селата Равен и Татул в дълбока клисура оградена от високи скали с интересни форми се намира природния феномен Вкаменената гора. Всъщност името "гора" е малко подвеждащо и не трябва да очаквате да видите нещо подобно на гора от каменни дър