Един принцип, едно правило, един закон - Никога Не Се Предавай!!!

expressive