Командоси 68 - бригада специални сили

68 - бригада специални сили
За изпълнение на ката с автомат - За бой готов!

tatarina_999