Скален параклис св Петка в Трън-сълзите на светицата лекуват болести

Скалният параклис св. Петка се намира на края на гр. Трън на малко възвишение. Към него води специално изградено стълбище с метален парапет. На върха на хълма е забит железен кръст. Легендата за живота на светицата ще научите от краткия филм. Според преданието който се докосне до следите от ръката и стъпалото на св. Петка върху камъка в параклиса - ще му се изпълни най-голямото желание, а сълзите на светицата лекуват.