Пенчовско пръскало-Централен Балкан

Пенчовското пръскало се намира в Централен Балкан на изток от масива на вр. Ботев. в резервата Джендема. До него може да се стигне от х. Тъжа- минава се от западната
страна на вр. Малка козя стена по Пенчовска река. Няма маркирана пътека и намирането на водопада е въпрос само на добра карта и добър туристически GPS.
Ако имате добър водач, може да си спестите горните две помагала. Водопадът е обърнат на юг, скрит в една долина и не се вижда отдалече. На юг от Пенчовското на около
30-45 мин път има цяла каскада от красиви водопади - пръскала на Петкановска река, обаче достъпът до тях изисква алпинистки умения.