През какви решения минава икономическото възстановяване?

TV Evropa