Огнище на коронавирус в Дом за лица с умствена изостаналост

Новините на NOVA