Защо хора пътуват в риск по маршрута Първенец – Пловдив?

Новините на NOVA