Аплодисменти за българските медици, фармацевти, лекари, сестри, санитари

Кв. Връбница 1 София изрази Подкрепа за българските медици, борещи се с епидемията на коронавирус COVID - 19
Да изразим подкрепа за българските медици, фармацевти, лекари, сестри, санитари с ръкопляскания в 21:00 часа всеки ден до 30 март 2020г.. Всеки от балкона си.

vestibg