Защо дупки от ремонт се ограждат с клетки, вместо да се асфалтират?

Защо дупки от ремонт се ограждат с клетки, вместо да се асфалтират?