Камера прониква в сгради, за да търси оцелели при земетресение

Вижте най-модерната техника за спасяване на хора при подобно бедствие