Хотелиери твърдят, че има забавяне на плащанията за настанените бежанци

Хотелиери твърдят, че има забавяне на плащанията за настанените бежанци