МЕЧТАТА ЗА НАУКА: За каузата за спасяването на морето, мотивацията и ентусиазма