7-те най-нелепи умирания

Всеки от нас някой ден ще умре, но въпросът е как. Ето и някои от най-нелепите умирания, които не бихме пожелали на никого.

7-те НАЙ