Среща с бебето тюленче, родено във Варна

Среща с бебето тюленче, родено във Варна