Яйлата-скални светилища на морския бряг

Националният археологически резерват Яйлата се намира на брега на морето на около 20 км. североизточно от Каварна. В местността Голяма Яйла е разположен

„пещерен град“ от 101 т. нар. „жилища“ – естествени пещери, дооформени от човешка ръка, датирани к