Тест на гимбал за GoPro

Feiyu-tech G4 от ebay.com - триосна, електронна стабилизация с жироскоп и безчеткови мотори. - Сурови кадри без софтуерна стабилизация.

mxmvideo