Какво е състоянието на кучето, което беше изхвърлено от шестия етаж