ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО: Stem-център в училище в Самоков

Проектът е по програма на Министерството на образованието