Какво би казал Димитър Воев, ако беше жив?

Нели Воева, Петър Миланов и Пенчо Попов си спомниха времената, когато „Нова генерация" беше култ