В България и Русия се отбелязва деня на радиото и телевизията

В България и Русия се отбелязва деня на радиото и телевизията

Nova News