Напрежение и сблъсъци в ромския квартал в Стара Загора

Напрежение и сблъсъци в ромския квартал в Стара Загора