Форест впечатлява със сделки, контролите показват увеличаване на класата

Форест впечатлява със сделки, контролите показват увеличаване на класата