Футболът е вече игра на умните, техничните и бързите

Контролите обичайно се използват за изводи, свързани с определени елементи в представянето на тимовете. На базата на видяното вече може да се говори за промени или за запазване на стила във всеки от отборите.
Но най-сериозният извод, който може ад ес на