Няма да има прекъсване на изплащането на инвалидните пенсии

ГЛАСЪТ НА