Водопад Шарлъка .mp4

На около 15-20 мин. път пеша южно от каспичанското село Могила се намира водопадът Шарлъка.