Остава бедственото положение в община Велинград

При контролирано изпускане на микроязовир се скъсаха дигите на река Малка Мътеница

Новините на NOVA