Д-р Ненков и д-р Пелтеков за приятелството, хумора и спомените

Д-р Ненков и д-р Пелтеков за приятелството, хумора и спомените