Васко Кръпката: Подкрепата за Украйна от световните музиканти ми дава надежда