Първо радиопредаване по проект Bg X2008 07

Това е първото живо предаване в ефира на радио "Астра плюс" на младежите по цитирания в заглавието проект, записано на 21 декември 2009

thelads