ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНТРИГА: В задънена улица ли са преговорите за правителство