За комуникацията между политическите лидери и краят на двигателите с вътрешно горене

Коментират Таня Буруджиева, Тихомир Мустаков и Ивайло Пенчев