Енергийната обезпеченост – приоритет на Чехия 

Euronews Bulgaria