Спасяване на Христо Иванов срещу Черно море

gongbg