370 хил. евро дава ЕС за преструктуриране на винени лозя

370 хиляди евро е размерът на субсидията от Европейския съюз по 14-те проекта по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, съобщи изпълнителният директор на Фонд „Земеделие” Димитър Тадаръков при сключването на първите договори за подпомагане с европейски пари по линия на Разплащателната агенция.

dariknews