Четири версии: Защо ДС краде "История славянобългарска" от манастира "Зограф"

Отговорът от архивите.

Комбина