Румен Бахов представя оркестър "Габрово"

Румен Бахов представя оркестър "Габрово"