"Пътят", с. Сенокос - Карвуна, обл. Добрич

moiatanovina