Предимствата на Италия, играта на Дания и Машината Англия