Питейна вода тече по улица в Елена и наводнява къщи