Ана бекоах - Молитва към Бога на Иврит

Молитвата "Ана бекоах" е молба към Бог да ни помогне. Тя се нарича и "Шем бен Мем-Бет"

ivson