Самоед на име Рекси от В. Търново

Самоеда Рекси от Велико Търново.

mcbobby