ТЕСТ: Ще се справиш ли с тези въпроси по психология?

4 054 14.06.2022

Пробвай се

Въпрос 1 / 6

Кой е основател на психоанализата?

Въпрос 2 / 6

Иван Павлов е един от най-великите психолози в света, но какъв е по народност?

Въпрос 3 / 6

Кой е написал "Червената книга"?

Въпрос 4 / 6

Алфред Кинси е биолог, професор по ентомология и зоология, изследовател на?

Въпрос 5 / 6

На кой психолог принадлежи термина "криза на идентичността"?

Въпрос 6 / 6

С какво се занимава социалната психология?

Още от Пробвай се