ТЕСТ: Ако имаш богата обща култура, тези въпроси не могат да те затруднят!

27 774 04.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Ако 2a=6х3, то на колко е равно а?

Въпрос 2 / 5

Коя от изброените топки е най-голяма?

Въпрос 3 / 5

"Да бъдеш или да не бъдеш" е част от монолог от:

Въпрос 4 / 5

Кой продукт е задължителен за ястието Баба Гануш?

Въпрос 5 / 5

Колко дупки има едно стандартно игрище за голф?

Още от Quizz Box