ТЕСТ: Можеш ли да сравниш успешно тези дроби от материала за 3 клас?

3 872 16.07.2021

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Постави правилния знак за сравнение: 1/3...1/2

Въпрос 2 / 5

Постави правилния знак за сравнение: 2/3...3/4

Въпрос 3 / 5

Постави правилния знак за сравнение: 3/5...4/8

Въпрос 4 / 5

Постави правилния знак за сравнение: 4/6...3/8

Въпрос 5 / 5

Постави правилния знак за сравнение: 8/24...16/32

Още от Пробвай се