ТЕСТ: Ще се справиш ли с този сложен тест по математика за ученици?

3 188 15.10.2020

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Решете задачата: 1/2 от 1/2 от 1/2 от 64=?

Въпрос 2 / 5

Решете задачата: 8 ÷ 4 + 2 (4 − 2) = ?

Въпрос 3 / 5

Решете задачата: 3 − 3 + 3 × 3 = ?

Въпрос 4 / 5

Решете задачата: 2220 ÷ 20 = ?

Въпрос 5 / 5

Решете задачата: 4 x 4 x 4 x 4 = ?

Още от Пробвай се